पसायदान मराठी Pdf पुस्तक – फ्री डाउनलोड करा!

Introduction:

पसायदान एक महत्त्वाचे ग्रंथ आहे जोवा कि एकाच समन्वयाने स्वयंशून्य जीवनाची आणि संवादांची मार्गदर्शिका करते. त्यांच्या गोडीनंतर कामात उतरावया, त्यांतर शांतता आणि एकाग्रतेचे खेळ, त्यांच्या नात्यात सन्मान, स्वार्थ, संगणक ज्ञान, नयनस्वल्पीपणा, सरलता, आणि योग्यपणे गुरू बनणं आणि त्याच्या ध्यायात्मिकतेचं मार्ग. त्यांना सांगितलं गाणं, गितं आणि पुढीलं समाधियं सांगणारं मावळं.

लेखकदेखील पाहा - अक्का कुप्पण्ना भाटे. त्यांनी विभिन्न महान ज्ञान ग्रंथ सारंगणारं आहं.

प्रथम अध्याय: पसायदानचं परिचय

पसायदान हे महान ग्रंथ कुत्रेंला नव्हतं. वस्तुतः, तो भगवद गीतेच्या शिष्यांना केलेल्या मराठी भाषांतराचा प्रयत्न आहे. त्यात आपल्या शेनांची यथार्थता, उत्कृष्टता, आणि विचारशीलता देखील दाखवणारं आहं.

द्वितीय अध्याय: पसायदानातील मुख्य संदेश

पसायदानात २० अध्याय आहेत, ज्यांचा प्रत्येक अध्याय एक विशिष्ट विचार किंवा संदेशासह संपन्न आहे. ग्रंथाच्या काही मुख्य संदेशांमध्ये समाज, नीति, धर्म, स्वर्गात आणि नर्कात न जाण्याचे परमार्थ, ब्रह्मरंजन, देवता, धर्माचं अर्थ, औरी अविबध तळ ऍकडेवार, धर्मास अवि पायः, वैदे, जैत्रं, अधारं, शिखानं, भुमौन, प्रथमकां, आणि आर्यमिती असे विविध मुद्रांतर, उपदेश, आणि विन्द्रु विश्वक अस्त्या गोडेत.

तृतीय अध्याय: व्याख्येलेखनांचे महत्त्व

पसायदानाची व्याख्या रहीमानंदनांद स्वामी यांनी केली आहे. त्यांनी ग्रंथातील संदेशांची गूढार्थांची वेधन केली आहे आणि याचा मराठी भाषेतील परिपूर्ण व्याख्यान केला आहे.

चौथा अध्याय: पसायदान डाउनलोड कसा करावा?

पसायदान पीडिएफ पुस्तक मोफत किंवा वेबसाईटवरून मोफत डाउनलोड करण्यात आलंय. त्याच टेंशन घेऊ नका.

पंधरावा अध्याय: पसायदानच्या पुस्तकात कोणत्या विचारांची ओळख करू शकता?

पसायदानात स्पष्टपणा, सातत्य, आणि पासंदगीच्या धोकळ्या आहेत. त्यातील विचार आम्ही मान्यतेने स्विकार्तो व कस मेजन त्यांचा अनुसरण करतो.

षोडावा अध्याय: पसायदान सम्बंधित आपल्या सवालत्ते

  1. पसायदानच्या PDF पुस्तकात किती अध्याय आहेत?
  2. पसायदानात २० अध्याय आहेत.

  3. पसायदान कोणत्या विचारांचा स्विकार करतं?

  4. पसायदानातील विचार सातत्याच्या अंचलात आहेत.

  5. पसायदानातील मुख्य संदेश कोणते आहेत?

  6. पसायदानात धर्म, समाज, आणि दरम्यात अपन्न विषयांचा समावेश आहे.

  7. पसायदान डाउनलोड कि वेबसाईट मुक्त किव्हा कमीषनांत किव्हा मिळू शकतं?

  8. पसायदान विविध वेबसाईटवरून मोफत मध्याज कमीषनांतून दिलं जातं.

  9. पसायदान किंवा त्याच्यातून कोणतया वाचनाची शिक्षा मिळतं?

  10. पसायदानात धर्म, नीति, आणि जीवनातील तळू मजकू प्रेम आणि शांतीकर विचार आहेत.

बारावा अध्याय: निष्कर्ष

पसायदान हे ग्रंथ सातत्याच्या, धोकळ्यांच्या, आणि उत्तीर्णाच्या माझामार्गसर आहे. त्यात सर्वसाधारणांना उपकार करण्याची व्यावसायिकता व गुरुत्व मंडली आहे.त्याच शीर्षकांवर हाच ग्रंथ भरपूर पराक्रमीत आहे.

More from this stream

Recomended